Управление на имоти

Пакети "Управление на имоти" Спокойствие и доходност

През 1997г след анализ на взаимоотношенията между наематели и наемодатели, РЕГЕНТ ООД обяви нова услуга - Управление и стопанисване на недвижима собственост. Обикновено след подписване на наемен договор, ангажиментът на посредника приключва. Много често обаче след известно време собственици са се обръщали към агенцията за разрешаване на възникнали проблеми с некоректни наематели. Тези проблеми са от различен характер, но най - често срещаните са свързани с плащането на наема и сметките по ползването на имота; напускането без предизвестие; както и недобросъвестното стопанисване на имота. За да се избегнат такива ситуации и за да получат собствениците необходимите им гаранции, агенция за недвижими имоти РЕГЕНТ ООД предлага на своите клиенти цялостно решение.


КАКВО СЕ ИЗИСКВА ОТ НАС?
 1. Редовно плащане на уговорения наем от наемателя за ползването на имота.
 2. Редовно плащане на консумативите по ползване на имота (ток, вода, отопление, телефон и др.)
 3. Контрол над състоянието на имота и поддържането му в добър вид от страна на Наемателя
 4. Постоянен отчет пред Наемодателя за протичането на наемните отношения и възникването на евентуални проблеми.
 5. Представителство на Собственика на Имота пред държавни, общински и частни институции и организации, включително проверка и внасяне на дължими данъци и такси от името и за сметка на Собственика
 6. Представителство на Собственика на Имота пред общото събрание на собствениците (при етажна собственост), включително организиране, контролиране и отчитане разходването на общи средства
 7. Представителство на Собственика пред Организациите, предлагащи доставка на режийни услуги. Плащане от името и за сметка на Собственика на сметки по текущото потребеление на Имота
 8. Улесняване на дейности по поддръжка и обслужване на общи части от името и за сметка на Собственика
 9. Съхранение на предоставени от наемателите депозити и използването им в случай на необходимост
 10. Информиране Собственика за текущото състояние на Имота
 11. Периодично отчитане пред Собственика
 12. Отстраняване на аварии върху отдадения недвижим имот.
 13. Организиране, ръководене и контролиране изпълнението на довършителни ремонтни дейности в Имота (за имоти ново строителство)
 14. Организиране и провеждане на огледи на Имота.
   

 

Какви са таксите за управление на имоти?
 Таксите за управление [»] се определят в зависимост от вида на конкретния имот и желаните от клиента услуги. Размера на възнаграждението варира между 10% - 15% от месечния наем. Таксата се удържа ежемесечно при заплащане на наемната цена от Наемателя.