ДАНЪЧНА ОЦЕНКА НА ИМОТ – ВСИЧКО, КОЕТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ

19-12-2019

Един от задължителните документи, без които не може да бъде изповядана и вписана нито една сделка с недвижим имот /покупко-продажба, дарение, учредяване на ипотека, включително рефинансиране на кредит/ е Удостоверението за данъчна оценка на имота по чл. 264, ал. 1 от ДОПК /Данъчно-осигурителния процесуален кодекс/.

За съжаление, това е и документът, който създава доста главоболия на собствениците. Причините са няколко – от незнание на продавача за задължителните реквизити на този документ и пропуски в декларирането промяна на данни, до изключително честите технически грешки, допускани от служителите, издаващи данъчните оценки.

В резултат на  това, честа практика е за един документ, собственикът на имота да се разхожда няколко пъти – излишна загуба на време и нерви. Още по-неприятни са случаите, когато е нужно спешното набавяне на данъчна оценка на имота, а това, поради неподготвеността на продавача, се оказва невъзможно.

Ето защо, ако сте продавач на недвижим имот, научете какво трябва да направите, ако ви предстои набавянето на удостоверение за данъчна оценка на имота.

 

От кого се издава?

От съответната данъчна служба към общината – по местонахождение на имота. 

Какво ще ви е необходимо, за да получите този документ?

На място носете оригинал на документа за собственост /само за сверка/ и прилагате негово копие. В случай, че сте получили имота по наследство, необходимо ви е и удостоверение за наследници, с което да удостоверите това. Попълвате и молба по образец за удостоверение за данъчна оценка на имот.

От кого може да бъде получен документа?

Всяко заинтересувано лице може да подаде молба за данъчна оценка, но само собственик или упълномощено лице може да получи готовия документ.

Важно! При съсобствен имот е достатъчен един от собствениците – той получава вместо всички.

 
 
 гр. Севлиево,
 ул. “Христо Спиридонов” №20
 гр. Габрово,
 ул. „Опълченска” №13
REGENT
© 2007 - 2020 REGENT Ltd.
Seven Studio