СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ НАШИЯ ЕКИП!

 

"РЕГЕНТ" ООД има професионална политика за оценка и подбор при назначаването на кадри. Системата е разработвана и допълвана в продължение на години, съобразена със законовите норми и етичните стандарти. За това, ние търсим не просто служители, а хора, които не само знаят и могат, но също правят и успяват.

Набирането на консултанти на недвижими имоти и специалисти става по документи -автобиография със снимка и мотивационно писмо. Те се обработват професионално, като се взимат предвид образованието, допълнителната квалификация, компютърните умения и владеенето на чужд език.

Избраните кандидати се канят на среща, а с онези, които се представят успешно, ги каним на финално интервю.

 

Изпретете вашата автобиография на office@regent.bg или се обадете на телефон (066) 800 810