Новите жилища в България - какво търсят най-много българите?

НОВИНИ| 6 април 2023

Време за четене: 1 мин

Българите все още искат най-вече двустайни апартаменти, но това не е толкова ярко изразено желание - така може да бъде прочетена статистиката на Националния статистически институт (НСИ) за новопостроените жилища в България през първите три месеца на 2023 година.

 
Най-много са построените двустайни жилища - 36.1% от всички жилища във всички новопостроени сгради, въведени в експлоатация (1289 сгради с 4427 жилища). Следват тристайните (31.5%), а най-малък е делът на тези с пет помещения - 5.4%

Тенденцията е за увеличаване на строителството, защото за първите три месеца на 2022 г. са били узаконени за обитаване 18 сгради по-малко (ръст от 1.4%). Но пък домовете в новите сгради сега са намалели с 3.3%, или със 153. Последното се дължи на факта, че най-голям е относителният дял на къщите (81.0%), следвани от кооперациите (12.9%). В сравнение с първото тримесечие на 2022 г. има увеличение на броя на къщите, докато жилищните кооперации и сградите от смесен тип намаляват.

Прави впечатление, че предпочитано е строителството със стоманобетонни конструкции. Такива са 77.9% от всички получили акт 16 жилищни сгради тази година. Тухлени са 19.6%, с друг вид материали - 2.2%, а с панелни конструкции - едва 0.3%.

Отново лидер по брой нови сгради е София с 228 (1430 жилища в тях). В Пловдив акт 16 са получили 175 (с 396 жилища), третото място е за Бургас - 141 (с 525 жилища).

Други статии