Близо 9% от домакинствата у нас притежават второ жилище

НОВИНИ|19 април 2023

Време за четене: 1 мин

REGENT Недвижими имоти

Делът на домакинствата у нас, които притежава второ жилище, възлиза на 8.9% през 2022 година, сочат данните на Националния статистически институт. Делът нараства спрямо предходната 2021 година, когато 8% от наблюдаваните домакинства са притежавали втори дом.

 
Традиционно българите притежават жилището, в което живеят. Според данните на НСИ, през 2022 г. в собствено жилище живеят 92.5% от домакинствата, а 4.4% ползват жилище, без да плащат наем. В жилища под наем живеят 3.1% от наблюдаваните домакинства, като 2.5% са на свободен наем, а 0.6% се ползват от общински наем. Делът на домакинствата, живеещи в собтвено жилище, нараства спрямо 2021 година, когато това е била ситуацията за 90.8% от наблюдаваните домакинства.

 

Други статии