Пловдив е основната вторична офис локация у нас

НОВИНИ|28 май 2024

Време за четене: 3 мин

Пловдив, Варна и Бургас все още изостават от София по отношение на изграждане на нови офис площи. Строителството е концентрирано предимно в Пловдив поради близостта до столицата и бизнес активността на града, пише консултантската компания Colliers International в свой доклад.

Търсенето е движено главно от корпоративни наематели, които искат да разширят присъствието си на национално ниво. Определящо за тях при избора на локация са по-добър достъп до таланти и предлагане на гъвкави и хибридни модели на работа.

Предлагането на офис площи в Пловдив расте с 15,5% за година

Предлагането на офис площи клас А и Б в Пловдив надвишава 324 200 кв.м. Това представлява увеличение от около 15,5% в сравнение с предходната година. В процес на активно строителство са общо 55 200 кв. м, повечето от които са клас А. Свободните площи остават без промяна - 9,9%. Офисите клас А представляват по-голямата част от общия обем с дял от 56%.

По-голямата част от площите са разположени в крайградските райони (54%), една четвърт са в широк център и само 20% са в центъра. Търсенето в града е движено от ИТ и аутсорсинг индустрията, която през последните три години е с нетно усвоени площи в размер на 88% от общото предлагане.

Наемите възлизат на 10 евро на кв. м на месец за площи клас А и около 5 евро на кв. м на месец за клас Б.

Само 4500 кв. м офис площи са в активно строителство във Варна

Предлагането на съвременни офиси във Варна остава стабилно и възлиза на 270,700 кв.м. Същото се отнася и за процента на незаетите площи, който е без промяна спрямо 2023 г. - 10,6. В града има само около 4 500 кв. м. офиси в процес на активно строителство. Общо 54% от съществуващите площи се намират в сгради клас А.

Повече от половината от общото предлагане е в крайградските райони (55%), докато 23% са в широк център, а останалите 22% са в центъра на Варна. Половината от нетното усвояване през последните три години се дължи на ИТ сектора, следван от фирми за професионални услуги, представители на ритейл сектора и логистични компании. Средните наеми остават 8,5 евро на кв. м на месец за офис площи клас А и 5 евро на кв. м на месец за клас Б.

Всички наематели на офиси в Бургас са от ИТ и аутсорсинг сектора

Предлагането на модерни офиси в Бургас продължава да изостава от това в Пловдив и Варна и възлиза на 89 700 кв. м. Процентът на незаетите площи в града е 8,7. В процес на активно строителство са около 5,600 кв.м офиси. Делът на площите клас А е 61% от общия обем. Почти половината от тях (46%) са в широкия център, в центъра се намират 20%, а в крайградските райони - 34%. Всички нетно усвоени площи през последните три години са от компании от ИТ и аутсорсинг индустрията. Средните наемни нива за офиси клас А са 8,5 евро на кв. м на месец, а за клас Б - 5 евро на кв. м на месец.

Colliers прогнозира, че наемните нива в областните градове ще останат стабилни с незначително увеличение в първокласните проекти, с малко или никакви свободни площи и низходящ натиск върху по-старите сгради. Международни ИТ и BPO компании, които искат да навлязат на пазара или да разширят дейността си на местно ниво, ще останат основният двигател на наемането на офиси.

Пловдив ще продължи да се развива като основна вторична офис локация в България. Интерес има и към градове извън трите, включени в доклада на консултантската компания, но той може да се реализира в средносрочен план, при условие че бъдат създадени подходящи стимули от местната администрация, пише Colliers.

Други статии